Een diagnose van geestelijke gezondheid en verslaving voor de Noordwijk

In november 2022 toonde de moord op politieagent Thomas Monjoie de ernst en complexiteit aan van de problemen op het gebied van geestelijke gezondheid en verslaving waarmee de Noordwijk te maken heeft. Deze complexiteit vraagt om een gezamenlijke reactie waarbij niet alleen de veiligheids-, maar ook de sociale en gezondheidssector betrokken zijn.

Dit leidde tot de oprichting van “Overleg Noord”, dat de gemeenten Schaarbeek en Sint-Joost, de Politiezone Brussel Noord en safe.brussels samenbrengt. Er werd een diagnostisch onderzoek uitgevoerd om een beter inzicht te krijgen in de verslavings- en geestelijke gezondheidsproblemen in de wijk, en om betere manieren te vinden om hiermee om te gaan om de zorg voor mensen en de veiligheid in de openbare ruimte te verbeteren. Bij dit werk waren Schaarbeek en Sint-Joost, de politiezone en professionals die zich met deze kwesties bezighouden (verenigingen, instellingen, enz.) betrokken.

16 aanbevelingen

De belangrijkste bevinding van de werkgroep is dat er een sterke wisselwerking bestaat tussen onzekerheid, verslaving en geestelijke gezondheid, wat betekent dat deze problemen aangepakt moeten worden om structurele oplossingen te kunnen bieden. Het rapport identificeert de verschillende obstakels voor actie in de wijk, zowel voor het publiek als voor de verenigingen. Het stelt een reeks van 16 aanbevelingen voor, gericht aan alle overheidsniveaus en spelers die betrokken zijn bij de wijk.

De aanbevelingen omvatten bijvoorbeeld het opleiden van eerstelijnsdiensten en de politie op het gebied van geestelijke gezondheids- en verslavingsproblemen. Een andere aanbeveling dringt ook aan op de oprichting van een lokale multidisciplinaire hub in de Noordwijk. Tot slot zijn er aanbevelingen om zowel het straathoekwerk als de zogenaamde “laagdrempelige” diensten* te versterken, om meer mensen in bijzonder kwetsbare en precaire groepen te bereiken alsook dit op een betere manier te doen.

De gemeente zal haar werk in de wijk voortzetten en de resultaten van dit diagnostisch onderzoek gebruiken om haar acties ten gunste van de bewoners verder te verbeteren!

*“Laagdrempelige” dienst: het begrip “laagdrempelig” betekent dat er weinig of geen voorwaarden zijn om voor deze dienst in aanmerking te komen.

Het rapport wordt momenteel vertaald en zal binnenkort in het Nederlands beschikbaar zijn.

Lees het diagnoserapport (in het Frans)