Een duwtje in de rug voor leerlingen uit het secundair

Lockdowns en vroegtijdig schoolverlaten treffen studenten hard. Om deze situatie te verhelpen heeft het OCMW van Schaarbeek, MySherpa, die gespecialiseerd is in schoolondersteuning, aangesteld om Schaarbeekse studenten hulp te bieden bij hun schoolwerk, dankzij een gericht aanbod aan privélessen.

De schoolsteun die door het OCMW van Schaarbeek aangeboden wordt, in samenwerking met MySherpa, richt zich tot Schaarbeekse leerlingen uit het secundair onderwijs die moeilijkheden op school ondervinden ten gevolge van de COVID-crisis en van wie de ouders de kosten voor schoolbegeleiding niet kunnen betalen. De steun kan toegekend worden op vraag van de ouders of op vraag van de student indien deze meerderjarig is.

Ook studenten die ingeschreven zijn voor een academisch traject (hogeschool, universiteit) en financiële moeilijkheden ondervinden (bijvoorbeeld ten gevolge van het verlies van een studentenjob) kunnen zich tot het OCMW van Schaarbeek richten.

Steunaanvragende ouders (of de student zelf indien het om een meerderjarige gaat) worden gevraagd het onlineformulier in te vullen dat beschikbaar is op de website cours-particuliers.mysherpa.be/cpas-schaerbeek. Vervolgens zal het OCMW met u contact opnemen om een sociaal onderzoek te voeren om te controleren of de student wel degelijk aan de voorwaarden voor toekenning van de steun voldoet. Eens het onderzoek gevalideerd werd, zal MySherpa contact opnemen met de student om hem een specifiek programma met het oog op een doelgerichte begeleiding voor te stellen waarvan de kostprijs ten laste genomen wordt door het OCMW. Deze bijstand op het vlak van schoolondersteuning geldt tot 31 december 2021.

Info:

OCMW van Schaarbeek, Auguste Reyerslaan 70
02 240 30 80

Hoe het OCMW van Schaarbeek bereiken?

Tram 7 en 25 (halte Diamant)

Bus 21 of 79 (halte Diamant)

Onthaal

Van maandag tot donderdag van 8 tot 12 u. en van 12.50 u. tot 16.30 u. en op vrijdag van 8 tot 12 u.

 

Het dragen van een masker is verplicht om toegang te krijgen tot het OCMW!