Een nieuw jasje voor het Jeugdpark

Openbaar onderzoek van 11 maart tot 9 april

De volledige heraanleg van het Jeugdpark is een van de grote projecten van deze legislatuur inzake groene ruimtes. Het College heeft het Atelier Caneva-s aangesteld voor het uitdenken van de nieuwe inrichting van het park, dat is gelegen aan de rand van het Crossingstadion (tussen de Louis Bertrandlaan en de Ernest Renanlaan). Kom meer te weten over het project tijdens het openbaar onderzoek en laat je mening horen!

 

Raadpleeg het dossier en geef uw mening

 

Doel van dit heraanlegproject is het park een nieuwe dynamiek geven door nieuwe multifunctionele speelvoorzieningen te plaatsen, de beplanting uit te breiden en de bestaande verharde oppervlakken terug te dringen. Dit alles met behoud van de erfgoedkenmerken van de locatie.

Infostand op woensdag 29/03

Wilt u meer informatie over het herinrichtingsproject en het openbaar onderzoek? De dienst Groene Ruimtes organiseert op 29 maart van 13.00 tot 19.00 uur een infosessie in het Jeugdpark

 

Er worden drie verschillende speelzones aangelegd:

 • Een rollersports-parcours met een 'pumptrack'. In deze ruimte kunnen kinderen en jongeren diverse stadssporten beoefenen op rolschaatsen, skateboard, fiets of step.
 • Een touwenparcours in de hoogte op basis van het klimbos-idee, bestemd voor kinderen en jongeren tussen 6 en 12 jaar.
 • Een nieuw speelplein voor jonge kinderen.

Groene ruimtes voor rust en ontspanning worden niet vergeten: die komen rond de nieuwe voorzieningen. Er zullen geen bomen gekapt worden, terwijl de fonteinen en de zones onder de bestaande schuilhuisjes ook deel zullen uitmaken van het nieuwe project. Het Jeugdpark wordt een nieuwe groene oase, waar kinderen, jongeren en gezinnen kunnen ontspannen en genieten van deze nieuw leven ingeblazen omgeving.

 

Schaarbeek Bad

Laten we niet vergeten dat de site van het Jeugdpark een eeuw geleden "Schaarbeek Bad" werd genoemd. Er was een waterplas omgeven door zand, waar kinderen op zonnige dagen konden spelen. Dit strand bleef in gebruik tot de jaren 1960. De herinnering aan Schaarbeek Bad speelde een doorslaggevende rol bij de ontwikkeling van dit ambitieuze project, dat in 2024 het licht zal zien.

Voor de uitvoering ervan diende de gemeente eind 2022 een aanvraag in voor een stedenhouwkundige vergunning bij de gewestelijke diensten. Het openbaar onderzoek loopt van 11 maart tot 9 april. Alle documenten kunnen online worden geraadpleegd op het platform Openpermit.brussels en in het Gemeentehuis van Schaarbeek (zie info hieronder). Voel je vrij om het project te ontdekken en erop te reageren!

 

Hoe doe je mee met het openbaar onderzoek?

Het openbaar onderzoek naar de herinrichting van het Jeugdpark loopt van 11/03 tot en met 09/04.

Het dossier is online beschikbaar: openpermits.brussels

En ook aan het onthaal van het Gemeentehuis, Colignonplein:

 • Van maandag tot vrijdag (9.00- 12.00 uur)
 • Donderdag van 16.30 tot 19.00 uur
 • Donderdag van 19.00 - 20.00 uur alleen op afspraak: 02 244 75 11
 • Inlichtingen of technische toelichtingen over het dossier kan je verkrijgen op dezelfde plaats op maandag van 9.00 - 12.00 uur

Stuur je opmerkingen en klachten over het dossier vóór 09/04:

 • Schriftelijk ter attentie van het College van Burgemeester en Schepenen:
  • Per e-mail: oo@1030.be
  • Per post: Gemeentehuis - Bureau 2.08 - Dienst Stedenbouw-Milieu - Colignonplein - 1030 Brussel
 • Indien nodig: mondeling aan het bovengenoemde gemeentebestuur

Iedereen kan vragen om gehoord te worden door de Overlegcommissie, die zal plaatsvinden op donderdag 20 april (uur nog te bepalen) in het Gemeentehuis (Collegezaal).