Een probleem met het gemeentebestuur?

De ombudsman van de gemeente Schaarbeek staat paraat voor burgers die problemen ervaren met ons gemeentebestuur en er niet in geslaagd zijn een oplossing te bereiken met de betrokken dienst.

Een concreet voorbeeld met de klacht van de heer en mevrouw A : een geweigerde adreswijziging

De heer en mevrouw A. verhuisden naar een appartement in Schaarbeek. Hun zoon, de eigenaar, verhuurt de woonst gratis aan hen, zonder huurcontract. De heer en mevrouw A. richten zich tot het gemeentebestuur voor een adreswijziging. De procedure loopt vast: ze krijgen de vraag om terug te komen met een schriftelijke toestemming van hun zoon. Nadat ze die gekregen hebben, wordt hun verzoek opnieuw afgewezen omdat hun zoon niet meer in Schaarbeek woont.

De enige mogelijke oplossing: een huurovereenkomst voorleggen. De heer en mevrouw A. hebben er geen omdat hun zoon hen geen huur aanrekent. Ze zijn bang dat ze uit hun woonst worden gezet en nemen contact op met onze ombudsman.

Gegronde en gecorrigeerde aanvraag

Na contact met de dienst Bevolking kwam Nawel te weten dat het College van Burgemeester en Schepenen een huurovereenkomst verplicht had om fraude te voorkomen.

De dienst Bevolking corrigeerde de situatie door de eis aan te passen aan de bijzondere situatie van de heer en mevrouw A. Het gemeentebestuur stemde ermee in zich uitsluitend te baseren op de brief die hun zoon had geschreven om het woonstonderzoek te starten.

 

Een probleem met het gemeentebestuur, dat niet opgelost is door de betrokken dienst? Maak een afspraak met onze ombudsman

02/244 73 70