Eindejaarsfeesten zonder rotjes of vuurwerk

Speel tijdens de eindejaarsfeesten niet met vuur … Rotjes en vuurwerk zijn in Schaarbeek verboden, ook op Nieuwjaarsdag! In Schaarbeek werken de gemeenschapswachten en de politie samen om de burger te sensibiliseren.

 

Wie heeft er nog nooit een vuurpijl of vuurwerk willen afsteken? Het zorgt voor kleur, licht en klank. Maar een vuurpijl is in de eerste plaats een gevaarlijk explosief dat geluidsoverlast en onveiligheid veroorzaakt.

Het algemeen politiereglement van Schaarbeek verbiedt het gebruik van vuurwerk op de openbare weg of op een privé-eigendom. In december, met de eindejaarsfeesten voor de deur, komen sommige mensen in de verleiding om deze explosieven af te schieten. Maar ze zijn zeer gevaarlijk!

Dit jaar komt daar de huidige gezondheidscontext bovenop en werd er op nationaal niveau beslist vuurwerk in heel België te verbieden tot 15 januari 2021.

De gevaren inschatten

Sinds begin december bundelen de gemeenschapswachten en politie hun krachten om jongeren en ouders de regels uit te leggen en op de gevaren te wijzen.

Dat soort terreinwerk is een kolfje naar de hand van de gemeenschapswachten, die regelmatig op het einde van een schooldag postvatten bij de scholen, om met name ouders bewust te maken. Die beseffen niet altijd hoe gevaarlijk rotjes voor de lichamelijke integriteit van hun kinderen kunnen zijn en welke boetes ze daarvoor kunnen krijgen. De boetes worden door de politie uitgeschreven in de vorm van een Gemeentelijke Administratieve Sanctie en kunnen oplopen tot 350 euro.