Geef uw mening over het Duurzaam Wijkcontract Heuveltje

Heuveltje is het jongste duurzaam wijkcontract dat in Schaarbeek is ingevoerd. Deze wijk ligt tussen de Koninklijke Sinte-Mariastraat, de Brabantstraat en de Gallaitstraat. De eerste documenten waarin het programma wordt voorgesteld, kunnen tot 13 maart worden geraadpleegd tijdens een openbaar onderzoek. Schaarbekenaars, laat uw stem horen!

De wijk Heuveltje is uitgestrekt en ligt tussen de Koninklijke Sinte-Mariastraat, de Brabantstraat en de Gallaitstraat.

De wijk Heuveltje is uitgestrekt (zie kaart hiertegenover). De wijk is erg divers, met verschillende omgevingen en sferen. Dat is verrijkend, maar maakt het ook moeilijk om hem kort te beschrijven.

Met participatie van de inwoners

Net als bij de andere duurzame wijkcontracten draait het programma voor Heuveltje om de toegankelijkheid en de herinrichting van de openbare ruimte, de renovatie van vervallen gebouwen, het zoeken naar ruimte voor nieuwe sociale infrastructuur, de ontwikkeling van groene ruimten en de financiering van sociaaleconomische acties. Bewoners, verenigingen en culturele of educatieve actoren worden uitgenodigd om deel te nemen aan het uitwerken van het basisprogramma gedurende het hele proces.

Het volledige basisdossier met een diagnose van de wijk, de geïdentificeerde problemen en prioriteiten, alsook het ontwerpprogramma en het milieueffectrapport, wordt nu onderworpen aan een openbaar onderzoek. Alle burgers worden uitgenodigd om het dossier te raadplegen en er hun mening over te geven.

Het volledige openbaar onderzoek >>>

Wenst u het op het Gemeentehuis te raadplegen (met inachtneming van de gezondheidsvoorschriften), maak dan een afspraak op 02/244 72 08