Gemeentehuis: de tijdslots zonder afspraak veranderen

Nieuwe openingsuren vanaf 01 maart: dinsdag en donderdag 8 tot 13 uur

Als u nieuwe identiteitsdocumenten, de legalisatie van een handtekening of een eensluidend afschrift nodig hebt, kunt u een afspraak maken met het gemeentebestuur of zonder afspraak naar het Gemeentehuis (Colignonplein) gaan.

Als u voor de laatste optie kiest, moet u er rekening mee houden dat de dagen 'zonder afspraak' zullen gewijzigd zijn om de organisatie van het bestuur te vergemakkelijken. Vanaf 1 maart kunt u het Gemeentehuis zonder afspraak bezoeken op dinsdag en donderdag van 8 tot 13 uur (in plaats van dinsdag en woensdag zoals nu het geval is).

Waarom?

  1. Burgers de mogelijkheid bieden het gemeentebestuur aan het begin en het einde van de week te bezoeken. Voordien waren de dagen zonder afspraak gegroepeerd aan het begin en in het midden van de week (dinsdag en woensdag).
  2. Op dagen zonder afspraak zijn er wachtrijen in de inkomhal. Op woensdagochtend vinden er huwelijken plaats in het Gemeentehuis. Om bruidsparen en hun gasten een inkomhal zonder wachtrijen te bieden, heeft de gemeente de dag zonder afspraak verplaatst van woensdag naar donderdag.

De afspraakdagen blijven ongewijzigd: maandag tot en met vrijdag van 8 tot 13 uur, dinsdag en woensdag van 14 tot 16 uur en donderdag van 15 tot 19 uur. Voor alle andere procedures dan identiteitsdocumenten, de legalisatie van handtekeningen en eensluidende afschriften moet een afspraak worden gemaakt. De formaliteiten in de antennes Bevolking van Radium en Josaphat (Radiumstraat 22 en Josaphatstraat 81) zijn tot slot alleen op afspraak bereikbaar.