Herinrichting van de azaleawijk : bedankt aan alle buurtbewoners voor hun bijdrage!

De Azaleawijk heeft in 2020 veel veranderingen ondergaan. Tijdens de COVID-19 crisis werd een joggingparcours rond het Josafatpark ingevoerd om meer ruimte te bieden tijdens de COVID-19. De Azalealaan werd vervolgens éénrichtingsverkeer, aan de gevelzijde van de laan werd een tweerichtingsfietspad aangelegd en er waren enkele aanvullende maatregelen op het circulatieplan. De herinrichting van de Azaleawijk past in de bredere visie van het gewestelijk mobiliteitsplan Good Move. Dit heeft tot doel de wijk te beschermen voor transitverkeer, de straat optimaal te delen met elke weggebruiker en een betere levenskwaliteit te voorzien.

Deze testfase maakte het mogelijk om een aantal verkeerstellingen uit te voeren en conclusies te trekken over de impact van deze herinrichting. We lanceerden ook een online enquête die bijna 1400 meningen opleverde en organiseerden vorige week twee dialoogavonden voor de buurtbewoners. Dankzij de enquête en de dialoogavonden werden de ervaringen, ideeën en opmerkingen van burgers verzameld.


 

Soirée participative en ligne

 

Deze avonden waren een gelegenheid voor de buurtbewoners om samen na te denken over de beste oplossingen voor de herinrichting van de wijk. Alle verzamelde informatie zal begin volgend jaar worden gecommuniceerd.

Het verheugt ons dat deze nieuwe stap naar meer burgerparticipatie op constructieve wijze is gezet. Het is een leerzaam proces geweest en de gemeente is samen met de inwoners van Schaarbeek meer dan ooit vastbesloten om zich te blijven inzetten voor meer verkeersveiligheid en een betere levenskwaliteit in de openbare ruimte.