Herinrichting van de Cambierlaan

Met de herinrichting van de Cambierlaan is de 2de fase van de uitvoering van het gewestelijk mobiliteitsplan Good Move voltooid.

2021 - 2022: herinrichting van de Azaleawijk

De herinrichting van de wijk Azalea is van start gegaan in het voorjaar van 2021, met het aangepaste

circulatieplan in onder meer de Azalealaan, Eisenhowerlaan en de Stobbaertslaan. Doel is het  verkeersluw maken van de wijk, volgens de principes van het regionale mobiliteitsplan Good Move.

Mei 2022: herinrichting van de Cambierlaan

In navolging van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van januari 2022, is nu de volgende fase afgewerkt: de verkeersluwe wijk is aangevuld met

  • Het eenrichtingsverkeer voor auto’s van de Ernest Cambierlaan (in de richting van Chazal)
  • Okeren fietspaden langs beide richtingen.

Een veiliger verkeersplan

Om het doorgaand verkeer in de wijk tegen te gaan, wordt het verkeer omgeleid naar de Lambermontlaan of andere grote wegen. De omgeving van scholen en kinderdagverblijven  wordt veiliger gemaakt en het verkeer in de Stobbaertslaan wordt minder druk en minder snel. De voetgangers (inwoners en bezoekers), fietsers en sporters rond het Josafatpark krijgen ook meer plaats en een veiligere omgeving met extra focus voor het optimaliseren van de wegmarkeringen voor fietsers.

Ontdek het nieuwe circulatieplan hieronder, of meer in detail op goodmove.1030.be.

Het mobiliteitsplan Good Move, wat is dat nu weer?

Na een uitgebreide burgerraadpleging keurde het parlement van het Brusselse Gewest in maart 2020 het gewestelijke mobiliteitsplan Good Move goed. Dit plan berust op drie pijlers: verkeersluwe wijken, een gestructureerd weggennet en een evenwichtig gebruik van die wegen. Kortom: de realisatie van leefwijken waar het comfortabel bewegen en aangenaam wonen is.

In navolging hiervan organiseerde gemeente vanaf 2021 een participatieproces voor de drie wijken Azalea, Berenkuil en Koninklijke Sint-Maria. Dit gebeurde met burgers, inwoners, handelaars, vertegenwoordigers van scholen of kinderdagverblijven en verenigingen. Op basis hiervan analyseerde de gemeente, samen met de deskundigen, de plaatselijke vertegenwoordigers, de politiezone, de hulpdiensten en de mobiliteitsverenigingen, alle opmerkingen, voorstellen en vragen, voor de beslissingen en de uitvoering van het mobiliteitsplan.

Meer weten over Good Move in uw wijk?

goodmove.1030.be

Vragen, opmerkingen of meningen?

goodmove@1030.be