Het OCMW stelt zijn gloednieuwe logo voor

Een nieuw logo, een nieuwe look. Het oude logo was al 15 jaar oud en weerspiegelde niet langer de visie en de ambities van het OCMW van Schaarbeek. Die ambitie bestaat erin burgers op een professionele manier te begeleiden en te helpen bij het uitstippelen van hun levensproject, maar ook om de interne processen vlotter te laten verlopen en een sterke bedrijfscultuur uit te bouwen.

Ups en downs horen bij het leven

Op het nieuwe logo staat daarom een trap afgebeeld. Een trap staat voor nieuwe mogelijkheden, diversiteit, maar ook ontplooiing en empowerment. Het OCMW biedt de nodige ondersteuning aan burgers, maar geeft hen ook alle tools in handen die ze nodig hebben om hun eigen leven uit te bouwen. De trap symboliseert heel goed dit idee van evolutie, opklimmen en empowerment.

Het OCMW is allesbehalve een paternalistische instelling en doet veel meer dan alleen maar een leefloon uitbetalen. Het OCMW helpt iedereen zijn of haar leven in handen te nemen, opnieuw waardigheid en een eigen levensproject te vinden, om alle problemen achter zich te laten en op eigen benen te staan.

Caring and empowering

Met andere woorden, "Zorgen en empoweren". Deze nieuwe slogan van het OCMW volgt dezelfde logica als het trapsymbool: het OCMW reikt de tools aan voor empowerment, vorming, ontplooiing, kortom om een waardig leven te leiden. Dat gaat hand in hand met responsabilisering, waarbij de burger centraal staat: de burger zal zich moeten engageren om ook effectief al die tools te gebruiken en zich actief in dit emancipatieproces in te schakelen.

 

Meer info over het OCMW van Schaarbeek >>>