Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen

Al dertig jaar lang zet de Raad van Europa zich met deze dag actief in voor de bescherming van vrouwen tegen gendergerelateerd geweld. Schaarbeek schaart zich achter dit initiatief: het hele jaar door zijn de gemeentediensten betrokken bij acties rond preventie en bewustmaking omtrent de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Een expo

Dit jaar organiseert het Huis van de Vrouw van Schaarbeek van 25 november 2022 tot 10 januari 2023 een tentoonstelling rond het thema pijnlijke moederschappen. De vernissage van de tentoonstelling vindt plaats op 24 november om 18.00 uur en is voor iedereen toegankelijk. 

De campagne van equal.brussels

De gemeentelijke cel Gelijke Kansen neemt deel aan de gewestelijke campagne van equal.brussels. Ze zal bewustmakingskaarten en witte linten uitdelen aan het gemeentepersoneel als steun aan de slachtoffers.

INFO

equal.brussels

Wie een lintje wil, kan contact opnemen met de gemeente: gelijkekansen@1030.be

Geweld tegen vrouwen: aarzel niet om een klacht in te dienen!

De Politiezone Brussel-Noord (Schaarbeek, Evere, Sint-Joost) wil er nog eens op wijzen dat geweld strafbaar is. Aarzel niet om een klacht in te dienen door naar een politiebureau te gaan, 101 te bellen of via de app 112. Als slachtoffer of als getuige, maar wel steeds met de eigen veiligheid in gedachten. Aarzel ook niet om de site seksueelgeweld.be te raadplegen, waar u via een anonieme chat een antwoord vindt op al uw vragen.

Het is ook mogelijk om via het platform Police-on-Web aangifte te doen van een pestmisdrijf. De Zone Brussel-Noord hecht hier in haar dagelijks werk veel belang aan: alle eerstelijnspolitiemensen krijgen een opleiding over straatintimidatie. Onze Zone beschikt ook over een brigade die actief is op het openbaar vervoer, om problemen op bussen, trams en aan haltes te voorkomen.

Ten slotte heeft de Zone flyers opgesteld en verspreid om slachtoffers en getuigen van geweld te informeren over de te nemen stappen.

INFO
seksueelgeweld.be
politie.be/nl/police-on-web