Koninklijke Sint-Mariawijk: nieuw circulatieplan treedt in werking

Het nieuwe circulatieplan voor de Koninklijke Sint-Mariawijk is van kracht vanaf 26 augustus 2022: eenrichtingsverkeer in bepaalde straten, eigen beddingen voor het openbaar vervoer en nieuwe fietspaden, meer veiligheid op het Koninginneplein... Het doel van dit grootscheepse plan, dat kadert in het gewestelijke mobiliteitsplan Good Move, is de levenskwaliteit in onze wijken omhoog te krikken.

De aanpassingen volgen op het inmiddels al ingevoerde circulatieplan in de Azaleawijk. Daarna is de Berenkuilwijk aan de beurt. Samen met de Koninklijke Sint-Mariawijk vormen die de perimeter 'Colignon-Josaphat', de eerste verkeersluwe wijk in Schaarbeek.

raadpleeg de folder

Raadpleeg de folder

Een verkeersluwe wijk: wat is dat precies?

Een wijk is verkeersluw wanneer verkeersmaatregelen zijn genomen om de stroom aan transitverkeer* zoveel mogelijk te beperken. Alleen de bewoners, hun bezoekers, mensen die in de buurt werken, klanten van handelszaken... hebben nog een reden om er met de auto te komen.

Wat verandert er?

 • Haachtsesteenweg
  • Eenrichtingsverkeer voor auto's, van het Koninginneplein tot aan de Rubensstraat.
  • Openbaar vervoer blijft in beide richtingen rijden.
 • Rogierstraat
  • Eenrichtingsverkeer van de Haachtsesteenweg tot de Paleizenstraat.
  • Openbaar vervoer blijft in beide richtingen rijden.
 • Koninklijke Sint-Mariastraat
  • Eenrichtingsverkeer voor auto's van de Rubensstraat tot aan het Koninginneplein.
  • Fietspaden in beide richtingen.
 • Lefrancqstraat
  • Omkering van de rijrichting voor auto’s tussen de Koninklijke Sint-Mariastraat en de Poststraat.
 • Eenensstraat
  • Eenrichtingsverkeer voor auto's van het Colignonplein tot aan de Metsysstraat.
  • Fietspad in tegengestelde richting.
 • Koninginneplein
  • Plaatsing van een verkeersfilter: auto's kunnen de Koninklijke Sint-Mariastraat niet meer bereiken vanaf de Haachtsesteenweg.
  • Verbeterde openbare ruimte: aan de noordzijde wordt een voetgangerszone aangelegd, die het plein met de gevels verbindt. In een tweede fase zijn meer kwalitatieve aanpassingen gepland.

 

Carte détaillant les nouveaux sens de circulation du quartier Royale Sainte-Marie

Evaluatie

De nieuwe maatregelen worden geëvalueerd in de loop van 2023. Die evaluatie gebeurt via nauwkeurige verkeerstellingen, waarnemingen op het terrein door de gemeentediensten en de politie en, vanzelfsprekend, op basis van de feedback van de bewoners, die dagelijks de situatie waarnemen.

Het vervolg

Er is ook een nieuw circulatieplan gepland voor de Berenkuilwijk. De aanpassingen worden vanaf november 2022 doorgevoerd. De buurtbewoners zullen een brief ontvangen met details over het plan.

Elders in Schaarbeek ... en in Brussel

Het Gewestelijk Mobiliteitsplan heeft Brussel verdeeld in 50 perimeters. Doel is om het hele gewest verkeersluw te maken tegen 2030. Er werden al nieuwe circulatieplannen ingevoerd in een aantal wijken, met name in Brussel-Stad en Anderlecht. In Schaarbeek is in eerste instantie gekozen voor de perimeter Colignon-Josaphat, de enige die volledig op het gemeentelijk grondgebied ligt. In de toekomst zullen ook de andere wijken verkeersluw worden gemaakt, in samenwerking met de naburige gemeenten.

*De stroom aan transitverkeer: voertuigen die de wijk alleen maar doorkruisen.

 

Info: