Mijn kind heeft een handicap, hoe kan ik dat laten erkennen?

Als uw kind een handicap heeft, is het interessant om dat te laten erkennen. Dan maakt u aanspraak op een hele reeks bestaande steunmaatregelen.

Om de handicap van uw kind te laten erkennen, meldt u dat bij uw kinderbijslagfonds. U ontvangt een brief op uw thuisadres met alle nodige informatie over de verdere procedure. Dankzij die erkenning kunt u verhoogde kinderbijslag ontvangen, d.w.z. een extra bedrag bovenop de bestaande kinderbijslag. Die bijslag eindigt als uw kind 21 jaar wordt, of vanaf 18 jaar als het kiest voor het stelsel van de tegemoetkomingen voor 'volwassenen'.

Ook het VAPH is een instelling waarbij u de handicap van uw kind best laat erkennen. Zij bieden een hele reeks steunmaatregelen die nuttig zijn in het dagelijkse leven, zoals gepersonaliseerde pedagogische begeleiding.

Hebt u vragen? Neem dan contact op met Iriscare, de bevoegde instantie voor kinderbijslag in Brussel.

02 435 64 00
iriscare.brussels

Inschrijven bij het VAPH

02 249 30 00
vaph.be

INFO

handicap@1030.be
02 431 65 95