Mis de hedendaagse architectuurprijs 2023 niet

De prijs beloont opmerkelijke architecturale bouwwerken voor hun conceptuele en formele aanpak.

U heeft gebouwd, herbouwd of verbouwd in Schaarbeek? Dien dan tegen 6 oktober 2023 uw kandidatuur in.

Om mee te kunnen dingen moeten de projecten een bouwvergunning in Schaarbeek aangevraagd hebben voor nieuwbouw, afbraak-heropbouw of verbouwing met wijziging van het volume.

De werken moeten volledig conform de vergunning verlopen in de 4 jaar die de limietdatum voor het indienen van de kandidatuur voorafgaan (6 oktober om 12 u).

Prijzen worden uitgereikt met een totaal bedrag van 4.000 €.

Deelnemen is gratis.

Info, deelnameformulier en reglement >>>

De samenstelling van de uiteindelijke externe en onafhankelijke jury (5 architecten en/of vertegenwoordigers van instellingen op het gebied van architectuur of stedenbouw):

  • Monsieur Bernard Gochet, architect

  • Monsieur Nikolaus Hirsch, architect, artistiek directeur van CIVA

  • Monsieur Michel Louis, architect en stadsplanner

  • Monsieur Hervé Lucas, architect

  • Madame Elsa Marchal, architect, Team bouwmeester maître architecte (BMA)

Het bezoek van de jury is gepland voor november 2023.