Noordwijk - Studie over prostitutie van sub-Saharaanse vrouwen

In 2018 en 2019 hebben twee onderzoekers van de Universiteit Gent op vraag van de gemeente Schaarbeek een studie uitgevoerd over de prostitutie van sub-Saharaanse vrouwen in de peeskamers (carrées) in de Noordwijk van Brussel.

De studie spitst zich toe op het welzijn van de vrouwen die betrokken zijn bij publieke prostitutievormen en sluit aan bij het voornemen van de gemeente Schaarbeek en de actoren op het terrein om inzicht te krijgen in de realiteit van die vrouwen en om het welzijn en de sociale samenhang in de wijk te verbeteren. Het doel van de etnografische studie is meer inzicht te krijgen in dit publiek, dat moeilijk toegankelijk blijft voor professionals.

De voorstelling van de resultaten van de studie en de aanbevelingen vond plaats op 15 september 2021 in aanwezigheid van de onderzoekers Sophie Samyn en Sarah Adeyinka.

De studie, de aanbevelingen en de video van de voorstelling zijn verkrijgbaar op aanvraag: spp@schaarbeek.be

De voorstelling van de studie werd aangeboden door de Thematische en Territoriale Ondersteuningsdienst (TTSV) van het Stedelijk Preventieprogramma (SPP) van Schaarbeek