Openbaar onderzoek over het ontwerp van het nieuwe parkeerplan

Met bijna 900 hebben jullie deelgenomen aan het openbaar onderzoek over het ontwerp van het Gemeentelijk Parkeeractieplan (GPAP), dat op 9 december werd afgesloten.

Alle tijdens dit onderzoek ontvangen meningen en opmerkingen zijn door het bestuur geanalyseerd en in het proces-verbaal van afsluiting samengevat. Dat kun je nu hier raadplegen: 1030.be/nl/GPAP.

En nu?

Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van de samenvatting van de ontvangen meningen. Het moet nu beslissen op welke manier het die wil opnemen in de definitieve versie van het GPAP, waarover de gemeenteraad vervolgens zal stemmen.

Zodra het GPAP is goedgekeurd, worden de verschillende geselecteerde acties geleidelijk in praktijk gebracht op het terrein, wat meerdere jaren in beslag zal nemen.

Meer informatie

Informatie over de definitieve versie van het GPAP wordt via verschillende kanalen bekendgemaakt: Schaarbeek Info, de website, informatiesessies, sociale netwerken, enz.

INFO

1030.be/nl/GPAP