Projectoproep: Stedelijk Preventieprogramma

In het kader van het Stedelijk Preventieprogramma wil de gemeente Schaarbeek verenigingen en initiatieven in de doelwijken van Schaarbeek, zoals het Koninginneplein, het Liedtsplein of de wijk Noord, financieel ondersteunen. De modaliteiten van de betrokken projectoproep worden hieronder beschreven:

Structuren die op deze gebieden werkzaam zijn, worden daarom uitgenodigd een subsidieaanvraag in te dienen.

Als u denkt dat u aan de voorwaarden voor een subsidie voldoet, vul dan het aanvraagformulier voor de oproep tot het indienen van projecten (.docx) in.

De structuren die in aanmerking komen voor de subsidie zijn :

 • Organisaties zonder winstoogmerk;
 • Alle rechtspersonen of feitelijke verenigingen met sociale, educatieve of creatieve doelstellingen;
 • Burgergemeenschappen (alle generaties)

Beantwoord de projectoproep!

Het aanvraagformulier voor de oproep (.docx) tot het indienen van projecten wordt toegezonden:

 • per e-mail naar :ppu@1030.be
 • per aangetekende post, of in persoon naar :
  Programma stedelijke preventie
  Vertestraat 216
  1030 Schaarbeek

Indien de structuur andere subsidies ontvangt, wordt verzocht dit te vermelden.

Deadlines

 • Datum van publicatie van de oproep tot het indienen van projecten: 26 mei 2023
 • Uiterste datum voor het indienen van aanvragen: 09 juni 2023, 17.00 uur
 • Projecten die plaatsvinden tussen 30 juni 2023 en 30 juni 2024 komen in aanmerking