Roger Nols: een (on)aantastbare burgemeester?

In zijn laatste editie publiceerde het online wetenschappelijke tijdschrift Brussels Studies de studie "Roger Nols: een (on)aantastbare burgemeester?". Die werd uitgevoerd in opdracht van de gemeente Schaarbeek als reactie op de debatten rond de aanwezigheid van het borstbeeld van de bijzonder omstreden burgemeester in de grote zaal van het Gemeentehuis. Vertrekkend vanuit die studie zal de gemeente debatten en gedachtenuitwisselingen organiseren rond het vraagstuk van de vertegenwoordiging van controversiële persoonlijkheden in de openbare ruimte, maar wel met de nadruk op dialoog eerder dan op onvruchtbare controverses. We hebben immers een plicht tot herinnering, zodat we de fouten uit het verleden niet zouden herhalen of vergeten. Meer dan ooit een noodzaak in onze tijd!

Lees het artikel