Schaarbeek zet de herziening van haar beleid voor openbare netheid voort

In 2023 is Schaarbeek begonnen met een herziening van haar gemeentelijk beleid voor netheid door middel van een proces in 4 belangrijke fasen. De 1e fase werd vorig jaar voltooid met een grote netheidsenquête waaraan meer dan 1000 Schaarbekenaren deelnamen. Nu is het tijd voor de 2e fase van dit proces: bijeenkomsten van burgers die in heel Schaarbeek worden georganiseerd.

Net als elders in het Brussels Gewest blijft netheid een echte uitdaging in Schaarbeek, waar het aantal gevallen van overlast al enkele jaren blijft toenemen. De opeenvolgende crises van de afgelopen jaren (gezondheidscrisis, energiecrisis, enz.) en de gevolgen daarvan voor de bevolking (verminderde koopkracht, toegenomen onzekerheid, enz.) hebben hier duidelijk veel mee te maken. Dit moeilijke klimaat, voor zowel netheidsmedewerkers als omwonenden, heeft de gemeente ertoe aangezet om haar beleid inzake netheid te herzien.

Een herziening in 4 fasen

Dit zijn de 4 belangrijkste fasen in de ontwikkeling van het nieuwe Schaarbeekse beleid inzake netheid:

 1. Peilen naar de mening van de inwoners van Schaarbeek om een zo accuraat mogelijke diagnose te stellen van de situatie in Schaarbeek.
 2. Bijeenkomsten van burgers organiseren om de resultaten van deze peiling en de te nemen maatregelen te bespreken.
 3. De dienst Openbare netheid aanpassen om beter te kunnen inspelen op nieuwe uitdagingen (voortdurende audit, objectieve indicatoren inzake netheid).
 4. In de zomer van 2024 een plan voor Openbare netheid voorstellen, dat de netheid in Schaarbeek zal verbeteren.

Vandaag is de 1e fase van dit proces afgerond. Nu is het tijd voor fase 2 en 3, die in de eerste helft van 2024 zullen worden verwezenlijkt.

Een 1e constructieve fase

Het was essentieel om de inwoners van Schaarbeek te betrekken bij het herdefiniëren van de gemeentelijke strategie. Het uitvoeren van een peiling onder de burgers werd daarom gezien als de 1e essentiële fase in ons streven naar een zo participatief mogelijke aanpak.

Deze peiling, die gepubliceerd werd in Schaarbeek Info en op de website en sociale netwerken van de gemeente, verzamelde de meningen van 1046 Schaarbekenaren. Hartelijk dank aan alle deelnemers! Ze hebben de gemeente in staat gesteld om een hele reeks gegevens en indicatoren te verzamelen die van onschatbare waarde zullen zijn voor de rest van het proces.

Enkele resultaten

De deelnemers hebben de volgende zaken aangewezen:

 • Te veel overlast en een gevoel van straffeloosheid, wat leidt tot een gebrek aan respect voor de openbare ruimte en de regels voor netheid.
 • Het huis-aan-huis inzamelsysteem.
 • Een gebrek aan infrastructuur.
 • Een gebrek aan personeel.

Zij kwamen met talrijke suggesties, georganiseerd rond 5 hoofdthema’s:

 1. systematische toepassing van straffen, meer toezicht, verhoogde aanwezigheid van politie, gemeenschapswachten, installatie van camera's, enz.
 2. Uitbreiding van de infrastructuur: plaatsing van meer afvalbakken en containers langs de weg, enz.
 3. Uitbreiding van het aantal gemeentemedewerkers.
 4. Veranderingen aan het huis-aan-huis inzamelsysteem, met name de tijden waarop de zakken worden opgehaald.
 5. Meer voorlichting en communicatie, ook met burgers die de landstalen niet of nauwelijks beheersen.