Slagen in je studies dankzij het OCMW van Schaarbeek

De laatste twee jaar waren bijzonder moeilijk voor studenten uit het middelbaar en hoger onderwijs. Door de lockdowns, onlinelessen en het daaruit voortvloeiende sociale isolement haakten velen af of verloren ze de motivatie.

Een steuntje in de rug nodig?

Tot 31 december 2022 biedt het OCMW van Schaarbeek schoolondersteuning aan als je:

  • gedomicilieerd bent in Schaarbeek,
  • student bent in het middelbaar of hoger onderwijs,
  • nood hebt aan specifieke begeleiding tijdens je studies (of je kind daar nood aan heeft),
  • en financiële moeilijkheden ondervindt.

Hoe ?

Meerderjarige studenten of de ouders van minderjarige studenten kunnen contact opnemen met het OCMW van Schaarbeek om een afspraak te maken, ofwel telefonisch (02 240 30 80), ofwel via e-mail (aan info@cpas-schaerbeek.brussels met het onderwerp: “Schoolondersteuning aanvragen”).

De aanvraag zal tijdens deze afspraak onderzocht worden door een maatschappelijk assistent. Wordt de aanvraag aanvaard, dan kan je contact opnemen met de schoolbegeleidingspartner van het OCMW van Schaarbeek die voor een aangepaste begeleiding zal zorgen waarvan de kosten voor 100 % voor rekening van het OCMW zijn.

 

Contact

02 240 30 80