Start een burgerproject in uw wijk

De duurzame wijkcontracten (DWC) Stephenson en Kleine Heuvelt en het stadsvernieuwingscontract (SVC)  Brabant - Noord - Sint-Lazarus bieden bewoners de mogelijkheid om deel te nemen aan het participatief budget.

U hebt tot 15 november de tijd om een project voor uw wijk voor te stellen!

Deze oproep tot het indienen van projecten biedt u financiering van 250 tot 5.000 euro om projecten op te starten die tegemoetkomen aan de behoeften die in de wijken werden vastgesteld. Ga naar de Renovas-website om een idee voor te stellen, om te weten of u in het gebied van een van deze wijkcontracten woont, of om de regels van het participatief budget te raadplegen.

Info

renovas.be/nl/news

Klik op “Projectoproep participatief budget” om een idee voor te stellen.

Vragen over het participatief budget?

Wilt u weten of u binnen de perimeter van een van de wijkcontracten woont? Surf naar  www.renovas.be/kaart-2021