Uittesten van een schoolstraat in de grote bosstraat

Op het gedeelte Markelbach/Bossaerts wordt een schoolstraat in de Grote Bosstraat uitgetest voor een periode van 3 maanden en vanaf maandag 3 oktober van 8.15 tot 9 uur.

Wat is dat juist, een schoolstraat?

Een schoolstraat is een straat die tijdelijk - bij het begin en/of aan het einde van de schooldag - wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Deze bestaat uit een weg gereserveerd voor voetgangers en fietsers gedurende deze tijd en die de school op een veilige, gezonde en aangename manier toegankelijk maakt voor leerlingen, ouders en schoolpersoneel.

Een schoolstraat is een maatregel bedoeld om de luchtkwaliteit in de schoolomgeving te verbeteren, een maximale veiligheid te garanderen voor de kinderen en een gezellig kader te scheppen dat sociale contacten bevordert.

Carte de la rue scolaire

Concreet

  • De testfase begint op maandag 3 oktober 2022 en zal 3 maanden duren.
  • Aan weerszijden van het afgesloten straatgedeelte worden Nadar barrières geplaatst zodat er geen auto’s, motorfietsen en bromfietsen in kunnen van maandag tot vrijdag van 8.15 tot 9 uur.
  • Bestuurders van gemotoriseerde voertuigen die een garage hebben en/of in de schoolstraat geparkeerd staan, mogen hun plaats verlaten gedurende de tijd dat de straat is afgesloten. Ze moeten wel stapvoets rijden en voorrang verlenen aan voetgangers en fietsers.
  • Fietsers moeten stapvoets rijden en voorrang geven aan voetgangers.
  • Aan weerszijden van de schoolstraat zullen twee tijdelijke drop-off zones worden ingericht. Bent u buurtbewoner? Gelieve dan deze zones vrij te houden tijdens de aangegeven tijd, zodat de kinderen veilig afgezet kunnen worden.
  • De testinrichting wordt later geëvalueerd. Is de test positief, dan wordt de schoolstraat permanent gemaakt.


Vragen & informatie ?

Contacteer de dienst mobiliteit