Veiligheidsmonitor: Schaarbeek moedigt u aan om mee te doen!

Als u één van de geselecteerde huishoudens bent, hebt u of zult u per post (in mei of juni) een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de Veiligheidsmonitor. Dit is een enquête onder de bevolking over verschillende veiligheidsgerelateerde onderwerpen. Hierin vragen we bewoners naar hun gevoelens van onveiligheid, buurtproblemen, slachtofferschap en de kwaliteit van politie-interventies. Het initiatief wordt georganiseerd door de politie, in samenwerking met de FOD Binnenlandse Zaken en lokale autoriteiten (politiezones en gemeenten). 

De verzamelde gegevens bevatten waardevolle informatie voor de ontwikkeling van het beveiligingsbeleid van uw gemeente. Uw deelname aan dit onderzoek is belangrijk. Neem dus neem alstublieft de tijd om het in te vullen, bij voorkeur online. Uw antwoorden worden volledig anoniem behandeld.

INFO

Statistieken van federale politie