Sportcheque: meer sportieve meisjes op onze terreinen

U bent Schaarbekenaar en uw kinderen beoefenen een sport? Vraag een sportcheque aan en krijg een deel van het lidgeld terug bij de club waar u uw kind inschreef. Sinds de invoering 5 jaar geleden ontvangen steeds meer jonge sportievelingen in Schaarbeek sportcheques. Een opsteker voor onze gemeente!

Sportieve jongens ontvangen een sportcheque ter waarde van 60 euro. Wie recht heeft op verhoogde kinderbijslag, G-sporters (zonder leeftijdsgrens) en sportieve meisjes ontvangen een sportcheque van 120 euro! Door die maatregel willen we meer meisjes en meer mensen met een beperking aan het sporten krijgen.

Een door cijfers gestaafd succes

Sinds 2015 is het aantal sportcheques bijna verdrievoudigd: van 840 naar 2.400. Bij meisjes is de stijging spectaculair: een verviervoudiging, van 240 naar 990 uitgeschreven cheques in 2020. Die vaststelling is een enorm succes voor onze prachtige gemeente, die steeds meer sportieve vrouwen mag verwelkomen.

Hoe een sportcheque aanvragen?

Sportcheques zijn bedoeld voor jonge Schaarbekenaars: tot 21 jaar voor jongens en tot 25 jaar voor meisjes.

Een sportcheque aanvragen kan telefonisch (02/244 75 11) of online hier >>>