Wat zijn de taken van de stedenbouwkundig controleurs?

De gemeente heeft vernomen dat personen met slechte bedoelingen bij inwoners aanbellen en zich voordoen als stedenbouwkundig controleurs om de woning te kunnen betreden. Als mensen bij u aanbellen voor een controle, vraag dan zeker om hun identificatie- en legitimatiebewijs alvorens hen binnen te laten. We zetten meteen ook nog even de taken van de stedenbouwkundig controleurs op een rijtje… 

Het departement Stedenbouw en Leefmilieu bestaat uit verschillende afdelingen. Zo houdt de dienst Opvolging en Advies zich onder meer bezig met stedenbouwkundige en milieucontroles. Als voor werkzaamheden een stedenbouwkundige of milieuvergunning had moeten worden aangevraagd of als een vergunning niet naar behoren is uitgevoerd, nemen de gemeentelijke controleurs contact op met de eigenaar om hem of haar op zijn of haar verplichtingen te wijzen.

Mogelijke sancties

Deze stap gaat gepaard met bezoeken ter plaatse met of zonder afspraak. De controleurs laten altijd hun visitekaartje en identificatiebewijs zien. Op vertoon van die bewijzen, moeten de burgers de controleurs toegang verlenen. Niet-naleving van de regelgeving kan tot een procedure voor een administratieve sanctie leiden.

Het hoofddoel van de dienst is de burgers zo goed mogelijk te informeren, telefonisch of op afspraak. Aarzel niet om contact op te nemen met de gemeente voordat u met werkzaamheden begint.

02 244 75 11