Terug naar school: alles wat je moet weten over dit jaar

Het nieuwe schooljaar staat voor de deur! In Schaarbeek staan onze 16 gemeentescholen klaar om duizenden leerlingen terug op school te verwelkomen en hen het hele jaar door te begeleiden.

Deze periode impliceert ook de inzet van tal van gemeentelijke diensten en de lokale politie, om de veiligheid in de buurt van scholen te garanderen (onder meer via de schoolstraten), en een mooi aanbod van buitenschoolse activiteiten voor jonge Schaarbekenaars. Bent u op zoek naar meer informatie van de gemeente over onderwijs of scholing?

Alle activiteiten en stages in Schaarbeek in één klik

Op zoek naar een stage of een buitenschoolse activiteit voor uw kinderen? Op het platform Tickets 1030 ontdekt u alle activiteiten die door de partners van de gemeente Schaarbeek worden georganiseerd.

Het Vrijetijdsloket helpt kinderen, jongeren, ouders en gezinnen bij de zoektocht naar een Nederlandstalige activiteit en/of hobby in Schaarbeek.

Sportcheque

U bent Schaarbekenaar en uw kinderen beoefenen een sport? Vraag dan een sportcheque aan om hen in te schrijven in een club!

Begeleiding

Déclic biedt bemiddeling tussen de school en ouders van leerlingen in de basisscholen van de gemeente.

Professionele bemiddelaars komen tussenbeide bij conflicten, misverstanden of onbegrip tussen de school (leraren en directie) en de ouders.

De bemiddelaar treedt op als een derde partij, die onpartijdig is en buiten het conflict blijft. Hij respecteert ook de vertrouwelijkheid van de gesprekken.

Huistaakbegeleiding

U wilt dat uw kind na schooltijd wordt begeleid om zijn huiswerk te maken en vragen te stellen?

 

Snelle toegang tot terugkerende documenten

Deze documenten kunnen handig zijn aan het begin van het nieuwe schooljaar:

 

Schoolvakanties

 • Herfstvakantie: van maandag 30 oktober tot en met zondag 5 november 2023
 • Wapenstilstand: (zaterdag) 11 november 2023
 • Kerstvakantie: van maandag 25 december 2023 tot en met zondag 7 januari 2024
 • Krokusvakantie: van maandag 12 tot en met zondag 18 februari 2024
 • Paasvakantie: van maandag 1 tot en met zondag 14 april 2024 (paasmaandag: 1 april)
 • Dag van de Arbeid: woensdag 1 mei 2024
 • Hemelvaart: donderdag 9 en vrijdag 10 mei 2024 (deeltijds kunstonderwijs: alleen 9 mei)
  (in het deeltijds kunstonderwijs en in het volwassenenonderwijs kan er in het weekend na Hemelvaart wel les zijn)
 • Pinkstermaandag: 20 mei 2024
 • Zomervakantie: van maandag 1 juli tot en met zaterdag 31 augustus 2024

Hulp bij het behalen van een theoretisch rijbewijs (in het Frans)

12 uur les om te slagen voor je theorie-examen.

Een schoolstraat, wat is dat precies?

Rond het aanvangsuur van de scholen is het voor voetgangers, fietsers en automobilisten soms moeilijk om de openbare ruimte te delen. Bovendien hebben de uitlaatgassen een nefaste invloed op de luchtkwaliteit rond en in de school.

Daarom werd het concept van de schoolstraat ingevoerd: een straat die bij het begin van de schooldag (en soms ook aan het einde) tijdelijk wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Auto’s en motorfietsen mogen de straat niet in, zodat voetgangers en fietsers (die stapvoets moeten rijden) de volledige breedte van de weg kunnen benutten.