Schoolstraten

Bij het begin van de schooldag is het verkeer in de buurt van scholen vaak chaotisch en gevaarlijk. Het samengaan tussen voetgangers, fietsers en automobilisten is verre van evident. Ook hebben studies uitgewezen dat het verkeer en de uitlaatgassen een impact hebben op de luchtkwaliteit, zowel in de omgeving als in de scholen en klassen zelf.

Met het oog op een gezellige, veilige en gezonde omgeving rond hun gebouwen hebben de gemeente en verscheidene scholen besloten om het concept van schoolstraten uit te proberen.

Wat is een schoolstraat?

Een “schoolstraat” is een openbare weg, in de onmiddellijke omgeving van een schoolinstelling, die tijdelijk wordt afgesloten voor verkeer. Dit gebeurt bij het begin en soms aan het einde van de schooldag. Aan beide uiteinden van de schoolstraat worden een of meer mobiele hekken geplaatst, zodat gemotoriseerde voertuigen (auto’s, motorfietsen en bromfietsen) er niet meer in kunnen rijden. De weg is dus over de hele breedte voorbehouden aan voetgangers en fietsers. Alleen bestuurders van gemotoriseerde voertuigen die in de straat wonen of wiens garage zich in de straat bevindt, kunnen de straat verlaten; ze moeten wel stapvoets rijden en voorrang geven aan voetgangers en fietsers. Fietsers moeten ook stapvoets rijden en voorrang geven aan voetgangers.

Dankzij de schoolstraat kunnen leerlingen, ouders en onderwijzers veilig, gezond en gemakkelijk op school geraken!

Wat zijn de voordelen van een schoolstraat?

Een schoolstraat betekent:

  • Minder chaos aan school;
  • Een veiligere schoolomgeving voor voetgangers en fietsers;
  • Meer verplaatsingsautonomie voor kinderen;
  • Sensibilisering rond duurzame vervoerswijzen;
  • Een ruimte waar ouders, onderwijzers en inwoners elkaar kunnen ontmoeten;
  • Een betere luchtkwaliteit in de klassen en in de schoolomgeving;
  • Een rustige, aangename buurt.

 

 
 

Hoe de aanvraag indienen?

Een schoolstraat vraagt werk en een grote betrokkenheid van de school. Zij draagt het project en is er de voornaamste begunstigde van.

Om de scholen te begeleiden bij dit proces, heeft de Gemeente een stappenplan uitgewerkt. In dit stappenplan is de procedure vastgelegd om een schoolstraat aan te vragen, naast de rol van alle actoren bij de uitvoering van het project.

Het is ook bedoeld om de aandacht van de scholen te vestigen op een reeks criteria die bepalen of een schoolstraat kan worden uitgetest in de straat waar de school zich bevindt. De school moet bijvoorbeeld deelnemen aan een “schoolverplaatsingsplan” en dus nadenken over duurzame mobiliteit in en rond de school. Een ander voorbeeld: een straat die zich bevindt langs de route van het openbaar vervoer, kan niet worden weerhouden.

De aanvragende school moet ervoor zorgen dat aan deze criteria wordt voldaan, alvorens een aanvraagdossier op te stellen.

U bent een ouder of buurtbewoner…

Als ouder of buurtbewoner moet u weten dat elk project in verband met een schoolstraat wordt beoordeeld na de proefperiode. Help de scholen bij deze procedure en deel uw ervaringen via de formulieren die u zult ontvangen, tijdens de infovergaderingen van de scholen of via mobiliteit@1030.be.

Het team LOOPER (van BRAL en de VUB) begeleidt overigens bewoners en scholen bij hun mobiliteitsprojecten (waaronder schoolstraten) via methodes van cocreatie. Voor meer informatie kunt u terecht bij jesse.pappers@vub.be en florence@bral.brussels

Nuttige documenten

Nuttige links