Covid-19: waar kun je je laten testen in Brussel?

Om het hoofd te bieden aan de sterke vraag naar screeningtesten voor het coronavirus stelt de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) op haar website een interactieve kaart voor met alle testcentra van de hoofdstad en de voorwaarden om zich te laten testen.

Met de heropflakkering van de epidemie, het vertrek en de terugkeer van vakantiegangers uit “rode” zones of landen nam de vraag naar screeningtesten in Brussel sterk toe net als in heel het land. Om gemakkelijker een screeningcentrum te vinden is een interactieve kaart vanaf nu beschikbaar.

Deze kaart wordt dagelijks geüpdatet, is gebruiksvriendelijk en toont alle screeningcentra op het Brusselse grondgebied en beschrijft uitvoering de testvoorwaarden ervan: met of zonder voorschrift, met of zonder afspraak en openingsuren. De kaart deelt de testcentra in volgens het profiel van de personen die moeten worden getest.

  • Testcentra voor personen met symptomen – Hebt u last van hoesten, koorts of ademhalingsmoeilijkheden? Hebt u geen geur- of smaakzin meer?  Die testcentra worden aangegeven voor personen met COVID-19-symptomen die een medisch voorschrift bij zich hebben van hun behandelend arts. Als u geen huisarts hebt, bel dan naar 1710.
  • Testcentra voor personen zonder symptomen – Keert u terug uit een gebied of land dat tot de rode categorie behoort en hebt u het elektronische PLF ingevuld? Kreeg u een oproep van het callcenter en werd u geïdentificeerd als hoogrisicocontact van een positieve persoon met COVID-19? In die gevallen kunt u zich aanmelden bij die screeningcentra met uw SMS (reizigers) of PCR-code (hoogrisicocontact).
  • Centra voor (niet-terugbetaalde) privétesten – Vertrekt u op reis naar een land waar u enkel binnen mag na een PCR-test? Moet u zich om een andere reden laten testen? In die gevallen kunt u terecht in de privétestcentra zonder medisch voorschrift.  Het RIZIV betaalt die testen niet terug.

Meer Info:

https://coronavirus.brussels/index.php/nl/waar-kunt-u-een-test-in-brusse...