Restauren van schilderijen

Het restauratieprogramma voor 4 grote schilderijen in het gemeentehuis gaat verder. Onlangs werd het 2de schilderij gerestaureerd en weer op zijn plaats gehangen in de traphal.

 

Het gaat om een schilderij van Joseph Stallaert (1825-1903) van 2m45 op 3m25, met als titel “De grot van Diomedes”. Het toont vrouwen en kinderen die gevangen zitten in de kelder van een van de huizen in Pompeï, dat door de uitbarsting van de Vesuvius werd verwoest. Naast beschadigingen en vergeelde vernis vielen ook de oude restauraties aan dit schilderij op. Een deel van het werk van de restaurateurs bestond dan ook uit het verwijderen van deze vroegere ingrepen.

 

 
 

 

Bij het restaureren van een werk kan het namelijk gebeuren dat eerder restauratiewerk wordt verwijderd. Tegenwoordig wordt een schilderij immers op een andere manier gerestaureerd dan een eeuw geleden, of zelfs 20 jaar geleden. De mentaliteit, esthetische en culturele mode, en wetenschappelijke technieken evolueren zeer snel.

De volgende restauratie, gepland voor 2019, wordt die van het schilderij van Antoine Van Hammée, “Mundus Romanus”, van 2m50 op 4m.