"Territoire de mémoire"

De gemeente heeft zich geassocieerd met de vzw Territoire de Mémoire, een opleidingscentrum voor Verzet en Burgerschap. Aansluiten bij het netwerk Territoire de Mémoire is een manier om uiting te geven aan een sterke weerstand tegen extreme ideeën en aan de wil om de vrijheid, de vrede en de democratische waarden te behouden. In de inkomhal van het Gemeentehuis werd een plaat opgehangen ter ere van dit nieuwe partnership.

 

territoire de mémoire

 

De vzw Territoire stelt een educatief cordon sanitaire voor de partnerentiteiten voor, en dit onder de vorm van heel wat pedagogische tools. De bedoeling is weerstand te kunnen bieden tegen de gevaren en de verspreiding van de ideeën van extreemrechts.

Door dit lidmaatschap, dat wordt gesymboliseerd door het aanbrengen van een gedenkplaat in het gemeentehuis, verbindt de Gemeente zich ertoe:

  • te sensibiliseren voor de gevaren van racisme, vreemdelingenhaat en de heropleving van het fascisme;
  • mensen bewust te maken van de excessen waartoe uitsluiting kan leiden;
  • een democratische consensus en de ontwikkeling van een rechtvaardige, progressieve en broederlijke samenleving te bevorderen.

Toetreden tot het netwerk is een evidentie voor Schaarbeek, want we delen hun waarden en hun strijd: de aanslagen op de vrijheid bestrijden die het in vrede samenleven en de democratie bedreigen.

Tijdens de oorlog was Schaarbeek het toneel van talrijke acties van het verzet en daar mogen we fier op zijn.

Maar later waren er ook schandelijke ideeën op het vlak van samenleven en integratie, die zelfs hebben geleid tot een van de eerste vormen het politiek uitbuiten van de afwijzing van de ander, bron van alle kwaad in de maatschappij en oorzaak van de pijnlijke veranderingen die ze doormaakte: crisis, werkloosheid, onveiligheid, afbraak van de stadswijken!

Na die donkere tijden van het Nolsisme die gepaard gingen met de opkomst van extreemrechts, is Schaarbeek erin geslaagd een radicale verandering op gang te brengen met belangrijke veranderingen in de politieke keuzes en de meerderheid in de gemeente.

Schaarbeek is gestart met een renovatiebeleid in de oude wijken, een preventiebeleid in de volkswijken, een dialoog met de wijkverenigingen,...

Onze gemeente is een voorbeeld geworden van harmonieus samenleven. We moeten erover waken dat dit ook zo blijft!