Noord-Zuidsamenwerking

In Schaarbeek is internationale samenwerking een realiteit. In het kader daarvan worden concrete acties ondernomen waaraan zowel de gemeente als de burgers meewerken.

 

Schaarbeek organiseert de internationale samenwerking hoofdzakelijk op twee vlakken.

  • Partnerschapsakkoord tussen gemeenten met Al Hoceima (Marokko)
  • Jaarlijkse projectoproep

Partnerschapsakkoord tussen gemeenten met Al Hoceima (Marokko)

Veertien jaar geleden ondertekende Schaarbeek een samenwerkingsakkoord met de Marokkaanse gemeente Al Hoceima, een badplaats in het centrum van het Rifgebergte. In de zomer lokt Al Hoceima veel vakantiegangers, maar de gemeente is het hele jaar door een administratief centrum en daar spitst het samenwerkingsakkoord zich op toe.

Het algemene doel van de samenwerking is de competenties van de partnergemeente te versterken. De Marokkaanse dienst voor sociale actie professionaliseert zich in het contact met Belgische ambtenaren die dezelfde functie uitoefenen. Samen gaan ze een opleidingsplan uitwerken voor de dienst voor sociale actie en een strategische visie voor toekomstige acties.

Sinds 2015 hebben Schaarbeek en Al Hoceima vooral rond het thema handicap gewerkt. De opleidingen draaiden rond het opvangen en begeleiden van gehandicapten. De cyclus werd afgesloten met een opleiding voor verenigingen die gehandicapte kinderen opvangen.

 

Al Hoceima - handicap

 

In 2018 werd gestart met projecten rond een nieuw doelpubliek: de jeugd. Jongeren zitten boordevol ideeën en energie, maar vinden vaak weinig ondersteuning. Met onze samenwerking willen we projecten rond ondernemerschap voor jongeren in Al Hoceima ondersteunen.

Dit samenwerkingsprogramma heeft tot doel de competenties van een gemeente in een ontwikkelingsland te versterken en wordt voor 100% gefinancierd door de federale Staat. Het wordt uitgevoerd onder toezicht van Brulocalis (Vereniging Stad en Gemeenten van Brussel).

Jaarlijkse projectoproep

Schaarbeek telt tal van verenigingen die actief zijn in het domein van de internationale solidariteit en samenwerking. De gemeente is trots op de inzet van haar burgers en wil daarom 2 soorten projecten financieel steunen:

  • projecten die de inwoners van Schaarbeek sensibiliseren voor de Noord-Zuidthematiek (thema’s zoals armoede, toegang tot water, eerlijke voeding, …);
  • projecten die concrete acties op het terrein voorstellen in ontwikkelingslanden (bouw van een waterput, verzenden van schoolmateriaal, …).

Elk jaar wordt er een projectoproep gelanceerd om op een objectieve manier de projecten te selecteren die zullen worden gesteund. De oproep wordt gepubliceerd op de website van de gemeente, in Schaarbeek Info of op de Facebook-pagina van Schaarbeek.