Vanaf 14 mei is het opnieuw toegelaten om onze ouderen een bezoekje te brengen

De lockdown was voor vele senioren een zware beproeving. Nu wordt een aantal beperkende maatregelen versoepeld. Ook de rust- en verzorgingstehuizen van het OCMW passen zich aan. Hierbij staat de veiligheid van de bewoners centraal.

Strikte maatregelen ter omkadering van de bezoeken

 • Enkel bewoners die negatief hebben getest of positief testten EN sedert dertig dagen asymptomatisch zijn, zullen bezoek kunnen ontvangen
 • De bezoeken worden beperkt tot 30 minuten
 • Het bezoek vindt plaats op de gelijkvloerse verdieping van de instelling voor niet-bedlegerige bewoners en op de kamer, achter een beschermingsscherm, voor bedlegerige bewoners
 • Huisdieren zijn niet toegelaten
 • De bezoeker moet ouder zijn dan 12 jaar

De bezoeker wordt gevraagd om:

 • Sedert ten minste 14 dagen in goede gezondheid te verkeren: geen koorts, geen symptomen van een luchtweginfectie, geen verlies van smaak- en/of geurzin en ook geen andere gekende symptomen van Covid-19
 • Een attest van goede gezondheid voor te leggen, te downloaden van https://bit.ly/2YZd2E3,
 • 48 uur vooraf een afspraak te maken. Het rusthuis bepaalt het tijdstip van de afspraak
 • Bij aankomst het bezoekersregister te ondertekenen – 10 minuten voor aanvang van het bezoek
 • Een fysieke afstand van minstens 1,5 m te respecteren
 • Elk fysiek contact te vermijden
 • Een (chirurgisch of stoffen) mondmasker te dragen
 • Bij het binnen- en buitengaan de procedure inzake handhygiëne te volgen
 • Het rusthuis te verwittigen indien de afspraak niet kan plaatsvinden
 • Alleen te komen

Maak een telefonische afspraak via deze telefoonnummers:

Rust- en verzorgingstehuis Albert De Latour: 02/245 60 84
Rust- en verzorgingstehuis De Kriekenboomgaard: 02/247 82 76

De instelling behoudt zich het recht voor om het tijdstip van het bezoek zo in te plannen dat de organisatie van de dienst- en zorgverlening niet wordt verstoord en de bezoeker niet in contact komt met andere rusthuisbewoners.

Waarschuwingen

Onze twee instellingen zullen er strikt op toezien dat de voorschriften inzake hygiëne worden nageleefd. In geen enkel geval mag de invoering van gecontroleerde bezoeken afbreuk doen aan de kwaliteit van de zorgverlening aan de bewoners.

Elke bezoeker die zich niet aan deze richtlijnen houdt, zal de toegang tot de instelling worden ontzegd. Indien hij zich reeds op het terrein van de instelling bevindt, zal hij verzocht worden weg te gaan en geen toelating meer krijgen voor gecontroleerde bezoeken.

Afhankelijk van de evolutie van de gezondheidssituatie kunnen deze maatregelen op elk moment herzien worden. Zo kunnen bezoeken in een rusthuis voor een aantal dagen opgeschort worden als de veiligheid er niet meer gegarandeerd is.

We zijn ons bewust van het beperkende aspect van deze maatregelen, maar de naleving ervan is essentieel om de verspreiding van het virus op een doeltreffende manier tegen te gaan en uw dierbaren te beschermen.

Onze medewerkers blijven tot uw beschikking staan voor bijkomende informatie!