Vanaf 3 augustus wordt Azalealaan eenrichtingsverkeer ingesteld

Op basis van de resultaten van de evaluatie van het joggingparcours, besliste het college van burgemeester en schepenen om in de week van 3 augustus in de Azalealaan eenrichtingsverkeer in te stellen en de toegang voor auto's via de Mast van Lalaing te heropenen. Vanaf dan is er enkel hellingopwaarts verkeer toegestaan.

Aan de gevelzijde wordt ook een tweerichtingsfietspad aangelegd. Met die inrichtingskeuze wil de gemeente gezinnen en fietsers van alle niveaus, jong en oud, warmmaken voor het nieuwe fietspad.

De maatregel houdt de volgende wijzigingen in:

  • Azalealaan is weer toegankelijk vanaf de Mast van Lalaing. Er geldt voortaan eenrichtingsverkeer (hellingopwaarts) en langs de gevels komt een tweerichtingsfietspad. De parkeerzone verschuift naar het midden van de rijbaan. Automobilisten worden gevraagd om bij het verlaten van hun garage op te letten voor fietsers die van rechts komen;
  • In de Madeliefjesstraat wordt eenrichtingsverkeer ingesteld (verkeer van Eisenhower richting Azalea), net als in de Minnebronstraat (verkeer van Madeliefjes richting Azalea);
  • In het stuk van de Eisenhowerlaan tussen Azalea en de Stobbaertslaan blijft enkele richting gelden. Voetgangers worden gevraagd om  gebruik te maken van de trottoirs, fietsers om gebruik te maken van het eenrichtingsfietspad aan beide zijden van de weg;
  • Tussen Louis-Bertrand en Chazal blijft de ventweg van de Lambermontlaan in beide richtingen voorbehouden voor voetgangers en fietsers. Autoverkeer is niet toegelaten, tenzij na specifieke toestemming.

De wijzigingen zullen door een duidelijke bewegwijzering en omleidingen worden aangegeven

Uw mening telt!

De maatregel wordt gedurende een proefperiode van drie maanden ingevoerd en zal met het oog op een definitieve oplossing tegen eind oktober in samenwerking met de omwonenden worden geëvalueerd.

Hoe dat overleg met de burgers in de praktijk zal verlopen staat nog niet op punt, maar u kunt nu al uw interesse tonen via een e-mail naar de dienst Mobiliteit.

Meer info: mobiliteit@schaarbeek.be