Pour l'ajouter a vos centre d'interet, veuillez vous connecter.

Vergunningen en reglementen

Een zaak opstarten, dat improviseert u niet. Heb u alle vergunningen om uw zaak op te starten (bouwvergunning/milieuvergunning)? Hebt u kennis genomen van de reglementen die van kracht zijn voor uw activiteit? En hoe zit het met de belastingen?

Bovenal, informeer u!