Verkeersveiligheid: wat doet de gemeente?

We blijven inspanningen doen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Snelheidsconstroles

Het aantal controleacties van de politiediensten is toegenomen.

U kunt de resultaten van de acties in januari en februari hier raadplegen.

 

Op de Haachtstesteenweg stond tijdens de week van 11 tot 18 januari een radar van het type LIDAR.

Zo konden 102.870 voertuigen 24 uur op 24 worden gecontroleerd. In een zone waar een snelheidsbeperking van 50 km/u geldt, werden 216 voertuigen geverbaliseerd, ofwel 0,2%.

Het Gewest zou in 2018 extra LIDAR-radars moeten huren, 2 extra tegenover nu. Elke politiezone zou dan dus een LIDAR kunnen inzetten.

De politie hoopt er snel over te beschikken om het aantal snelheidscontroles op te voeren.

 

We staan ook in contact met het Gewest om te bekijken of trajectcontrole invoeren een mogelijkheid is.

Meer zones 30

De komende maanden wordt bijna het hele grondgebied zone 30.

Op alle wegen zal een snelheidsbeperking van 30 km/u gelden, met uitzondering van de grootstedelijke en belangrijkste verkeersassen (Leopold III- en Lambermontlaan, een deel van de Leuvensesteenweg en de Rogierlaan, de Haachtsesteenweg en Roodebeeksteenweg, de Paleizenstraat en Vooruitgangstraat).

De betrokken gemeentediensten en de politiezone bereiden begeleidende maatregelen voor de veranderingen voor. De bewegwijzering en wegmarkeringen worden aangepast. Er wordt rekening gehouden met de inrichting en verlichting, de preventie en repressie, de communicatie en coördinatie met het Gewest.

Visie

We werken aan een strategische nota met de grote lijnen van onze verkeersveiligheid. Het project is opgebouwd rond drie grote punten: preventiemaatregelen, repressiemaatregelen en inrichting. Het doel ervan is om alle initiatieven van de gemeente en de politiezone op korte en middellange termijn samen te brengen. Het document wordt aan de inwoners voorgesteld tijdens een volgende vergadering waarvan de datum nog niet vastligt.

Liedtsplein

We staan in contact met het Gewest om de situatie te verbeteren.

We wachten ook nog op het onderzoeksverslag van het ongeval van vorige week.