Het Huis van de Vrouw krijgt Kids Friendly label

Het label Kids friendly wil het onthaal van alleenstaande ouders en hun kinderen bevorderen in het Brussels Gewest.

Een op de 3 gezinnen met kinderen in Brussel is een alleenstaande ouder. 86% van de alleenstaande ouders zijn vrouwen!

Openbare plaatsen moeten zich aanpassen aan de realiteit van deze vele gezinnen. Dat is de doelstelling van het Kids friendly label, dat het afgelopen jaar van start ging.

Met de steun van equal.brussels