Gemeenteretributies

Een retributie is verschuldigd ten gevolge van een dienst bewezen door de gemeente aan en ten voordele van een instelling of een gezin, ongeacht of deze dienst vrij gekozen werd of door een reglementering opgelegd werd.

  • Retributie
  • Reglement
  • Gebruik van de wielklem
  • Grafconcessies
  • Markten, rommelmarkten, kermissen, braderijen en andere ambulante activiteiten
  • Reglement betreffende het gemeentelijk parkeerbeleid
  • Uitvoeren van een ontgraving
  • Vrij gevraagde diensten en afgifte van getuigschriften en administratieve stukken
  • Wachtkelders