Belasting op het vervuilen van de openbare weg

De gemeenteraad van de gemeente Schaarbeek heeft een belastingreglement gestemd betreffende de vervuiling van de openbare wegen en plaatsen of zichtbaar vanaf deze. Dit reglement bepaalt de boetes die moeten worden betaald voor alle vervuilende handelingen, van het op de openbare weg gooien van een papiertje tot het sluikstorten.

 

In de strijd tegen gewetenloze burgers en vuile straten heeft de dienst Netheid en Groene ruimtes een cel op poten gezet die de verantwoordelijken van illegale stortplaatsen en ander vuil opspoort en vervolgt.

Wanneer er vuil op de openbare weg wordt aangetroffen, zal een onderzoek worden ingesteld om de identiteit van de verantwoordelijke daarvan te achterhalen. Regelmatig zijn er overdag of's avonds speciale acties om de vervuilers op heterdaad te betrappen.

Burgers, bedrijven en handelaars die afval achterlaten op straat riskeren dus hoge belastingbedragen.

 

Een beetje vuil op de openbare weg = €140 belasting

In andere gevallen zou het waarschijnlijk meer kosten!

 

Belasting op het vervuilen van de openbare weg
  Strafbaar feit Tarief 2022
1 Per m² vervuilde weg veroorzaakt door een werf (bvb. door het doorrijden van een werfvoertuig zoals een vrachtwagen of een kraan). In ieder geval, zal een minimum bedrag van € 500,00 worden aangerekend €40,00
2 Voor elke vervuiling veroorzaakt door een persoon of door het ding, het dier of de persoon over wie hij/zij de hoede heeft €140,00
3 Per verstopte straatkolk €200,00
4 per zak, recipiënt of huisvuilpakket bestemd voor huisvuilophaling, buitengezet conform de gewestelijke en gemeentelijke regelgeving (erkende zak en dichtgemaakt, conform recipiënt of verpakking, maximaal gewicht, aard van afval, plaats van buitenzetten),maar buiten de voorziene uren voor de ophaling, of de zak, recipiënt of huisvuilpakket buitengezet conform de gewestelijke en gemeentelijke regelgeving (erkende zak en dichtgemaakt, conform recipiënt of verpakking, maximaal gewicht, aard van afval, uren en plaats van buitenzetten), maar niet terug binnen genomen nadat deze niet werd ingezameld door de bevoegde dienst €93,60
5 Per zak, recipiënt of huisvuilpakket buitengezet niet-conform de gewestelijke en gemeentelijke regelgeving (erkende zak en dichtgemaakt, compact pakket dat stevig is ingebonden, conform recipiënt, maximaal gewicht, aard van het afval, op de voorziene uren en plaatsen), op zodanige wijze dat hij niet werd opgehaald door de bevoegde dienstent €187,20
6 Per m³ afval bestaande uit papier en/of karton dat niet bestemd is voor de huisvuilophaling. In ieder geval zal een minimale hoeveelheid van 1m³ worden aangerekend €286,00
7 - 8 -9 Per m³ grof vuil, zakken, recipiënten, voorwerpen of afval dat niet bestemd is voor de huisvuilophaling, met uitzondering van papier, karton, bouw-, afbraakof renovatieafval zoals puin, verfresten, cementplaten, venster- en deurramen, enz. In ieder geval zal een minimale hoeveelheid van 1m³ worden aangerekend 1ste m³: €455,00
2de m³: €600,00
3de m³: €800,00
10 Per m² of per fractie m² bevuilde oppervlakte door graffiti, tag of een ander opschrift, affiche of zelfklever waarbij een minimale oppervlakte van 1m² zal worden aangerekend €254,80
11 Per m³ Bouw-, afbraak- of renovatieafval zoals puin, verfresten, cementplaten, venster-en deurramen, enz. In ieder geval zal een minimale hoeveelheid van 1m³ worden aangerekend €2000,00