Gemeentebelastingen

De 'gemeentebelasting' is een heffing van de gemeenten op grond van hun fiscale bevoegdheid, op de middelen van de belastingplichtigen die op hun grondgebied gevestigd zijn of die er belangen hebben, om ze voor de diensten van openbaar nut te gebruiken.

  • Belasting
  • Reglement
  • Aangifte