Jaarverslagen

In overeenstemming met de bepalingen van de nieuwe gemeentewet moet het College van Burgemeester en Schepenen aan de Gemeenteraad verslag uitbrengen over de administratie en de financiële situatie van de gemeente.