Icon for xls export

College

Om de 6 jaar worden de schepenen verkozen bij meerderheid binnen de Gemeenteraad en bij geheime stemming. Via de raadsleden zijn zij dus ook de vertegenwoordigers van het volk.

Het aantal schepenen varieert naargelang het inwonersaantal: 9 voor een gemeente van 100.000 tot 199.999 inwoners.

In Schaarbeek telt het College een extra schepenambt in overeenstemming met de taalakkoorden; op die manier komt het aantal schepenen op 10.

Daarbij komt het voorzitterschap van het OCMW.