Pour l'ajouter a vos centre d'interet, veuillez vous connecter.
Icon for xls export

Gemeenteraad

In Schaarbeek telt de Gemeenteraad 47 leden (dat aantal geldt voor gemeenten met 100.000 tot 149.999 inwoners).

De gemeenteraadsleden worden rechtstreeks verkozen door alle kiezers in de gemeente voor een periode van zes jaar, te rekenen vanaf 1ste december volgend op de datum van hun verkiezing.

  • Parti
  • Date d'ancienneté