De beplanting van de straten

De Gemeenteraad heeft een nieuwe gemeentereglement aangenomen met betrekking tot de private beplanting op de openbare ruimte. Hiermee kunnen de bewoners die dat wensen, hun straat opfleuren, boomperken beplanten of groenten kweken aan hun voordeur .

Een groene wijk is een plek waar het goed leven is. En de gemeente wenst het aantal beplantingen in de openbare ruimte te verhogen. De burgerinitiatieven nemen een hoge vlucht en Schaarbeek moedigt dit aan. Niet alleen om de leefomgeving van de inwoners te verbeteren, maar ook om de biodiversiteit in de stad opnieuw in te voeren.

Voor welke projecten?

Concreet kunnen de inwoners een aanvraag indien voor:

  • De beplanting van boomperken (adoptie van de voet van een boom)
  • Het plaatsen van planten- of groentebakken
  • Elk ander beplantingsproject in het kader van een participatieve actie opgestart door een publieke autoriteit (wijkcontract, gewestelijke projectoproep…)

Hoe een aanvraag indienen?

Het formulier om een aanvraag in te dienen vindt u op de gemeentesite.

De Dienst Netheid & Groene ruimtes zal vervolgens de technische haalbaarheid van uw project analyseren. Als er een akkoord komt, ondertekenen de aanvragers een charter en kunnen ze van start gaan met hun beplantingsinfrastructuur.  

In Schaarbeek geeft men het goede voorbeeld

Deze beplantingen zijn een aanvulling op de inspanningen van de dienst die instaat voor de openbare netheid en groene ruimtes. Dit gemeentelijke team, dat bijna 220 medewerkers telt, is koploper in de aanleg en het onderhoud van groene ruimtes.

In Schaarbeek gebruikt de dienst al sinds bijna 15 jaar geen chemische producten meer. Ook hanteert de gemeente een gedifferentieerd beheerplan waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van elke site voor het onderhoud hiervan. Bovendien wordt bij nieuwe inrichtingen de voorkeur gegeven aan het gebruik van recuperatiemateriaal en wordt afval gerevaloriseerd (haksel wordt opnieuw gebruikt als houtsnippers voor de perken, mest van de ezels en paarden die als meststof wordt gebruikt, compost die met de bewoners wordt gedeeld).