Burgers zetten de voetpaden in de bloemetjes

Dynamische burgers maken hun gemeente nog levendiger. Schaarbeek heeft het geluk te kunnen rekenen op geëngageerde en creatieve Schaarbekenaren. Dat is het geval voor Helmet en Transition, het initiatief van een groep inwoners van de Helmetwijk die hun wijk nieuw leven willen inblazen. Ontmoeting met Schaarbekenaren die de boomperken op de voetpaden in de bloemetjes zetten.

Ze wonen in dezelfde wijk. Ze willen er een band creëren en duurzame projecten realiseren. Ze zijn de leden van Helmet en Transition. Elk jaar komen ze samen en bedenken ze manieren om hun wijk te verbeteren. Karin, Bernadette, Sébastien, Chloë en Kevin lanceerden hun project binnen de groep: een groencampagne voor de boomperken.

Een charter met de gemeente

Ze ontmoetten de dienst Openbare Netheid & Groene Ruimtes van de gemeente om boomperken te adopteren. Via de ondertekening van een charter biedt Schaarbeek haar burgers immers de mogelijkheid om een perk te onderhouden.

Daarna trok de kleine groep de wijk rond om hun buren aan te moedigen om hun vuilniszak niet meer in de perken te zetten en deel te nemen aan het project door een boom te adopteren. Resultaat? Er staan bijna geen vuilnisbakken meer tegen de bomen rond de Heilige Familiekerk en de buurtbewoners hebben al een dertigtal bomen geadopteerd!

Woont u in de Helmetwijk en wilt u deelnemen aan het project? Contacteer de Natuurgroep Helmet en Transition

U woont in een andere wijk en wenst een boom te adopteren? www.1030.be/nl/in-uw-straat

Algemene vergadering van Helmet en Transition!

De burgergroep komt samen om de initiatieven van 2019 te vieren en de initiatieven van morgen vorm te geven.

Donderdag 17 oktober om 20 uur in Buurthuis Helmet, Rigasquare 39.

www.transition1030.org/helmet