Bezwaar inzake belastingen (fiscale geschillen)

Missies/competenties

Beheer van de klachten ingediend bij het College van Burgermeester en Schepenen vanwege een lokale belasting:

  • In ontvangst nemen van de klacht;
  • Openen van een dossier;
  • Oproepen voor een hoorzitting als die door de eiser werd gevraagd;
  • Onderzoek van het dossier;
  • Het dossier voorleggen aan het college om een beslissing te nemen;
  • Betekening van de beslissing van het college aan de eiser.
Telefoon
02/244 73 22
Fax
02/244 73 23
Directie
Algemene zaken