Franse cultuur

Missies/competenties
  • Diensten en een programma aanbieden voor en door de burgers, de kunstenaars en de lokale culturele actoren;
  • Ontwikkeling en beheer van het Huis der Kunsten
  • De kunstcollectie van de gemeente in stand houden en nuttig te gebruiken.

 

1030 culture

 

Schaarbeek herbergt een groot cultureel en artistiek potentieel: ontwerpers, socioculturele verenigingen, kunstenaars, voorstellingsplaatsen, theaters, erfgoed en musea, bibliotheken… Hun engagement maakt het mogelijk om plaatsen en disciplines af te wisselen, en om cultuur in het dagelijkse leven van de inwoners in te burgeren.

Alternatief, productief, eenvoudig, laagdrempelig, klassiek of avant-gardistisch ... Dé typische specialiteit van Schaarbeek op cultureel vlak is ... dat er geen specialiteiten zijn.

In die context vertaalt het Franse cultuurbeleid zich in prioriteiten:

  1. Deze veelzijdige en creatieve cultuur ondersteunen, steeds met aandacht voor kwaliteit;
  2. Iedereen de middelen aanreiken om bekend te worden, zich te ontwikkelen en te emanciperen en erkenning te krijgen;
  3. Een solidaire en gedeelde cultuur ontwikkelen, gebaseerd op initiatieven die de integratie van mensen met uiteenlopende socioculturele roots bevorderen;
  4. De gemeente uitstraling geven dankzij een aantrekkelijk cultuuraanbod. Schaarbeek tot ‘The place to be’ van het Brusselse gewest maken.

Dat is een gigantische uitdaging voor een minder gegoede gemeente met 130.000 inwoners, die alleen haalbaar is wanneer alle middelen worden ingezet, partnerships worden aangeknoopt en vooral wanneer werk wordt gemaakt van meer complementariteit tussen de belangrijkste spelers van de gemeente: de Dienst Cultuur, het Cultureel centrum, het Huis van de Kunsten, de drie gemeentebibliotheken, de Mediatheek en de Spelotheek.

 

Telefoon
02/240 34 99
Directie
Burgerleven