Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)

Missies/competenties
  • Opvolging van de processen-verbaal en vaststellingen opgesteld door de politie of medewerkers van de gemeente vanwege overlast
  • In geval van betwisting: onderzoek van het dossier en voorlegging aan de sanctionerende ambtenaar voor beslissing
  • Betekening van de beslissing van de sanctionerende ambtenaar aan de overtreder.
Telefoon
02/244 73 24
Fax
02/244 73 23
E-mail
Directie
Algemene zaken