Gemeentelijke administratieve sancties (GAS)

De spelregels die het samenleven in goede banen leiden en de leefbaarheid van de gemeente Schaarbeek  verzekeren worden verzameld in het Algemeen Politiereglement.

Meer bepaald worden er gedragingen geviseerd zoals sluikstorten, nachtlawaai, gevaarlijke honden, beledigingen, hinderlijk stilstaan en parkeren, de aanwezigheid van paraboolantennes aan de gevel, illegale affiches,…

Allemaal vormen van overlast die de leefomgeving van de Schaarbekenaren schaadt. De gemeentelijke administratieve sancties (GAS) maken het mogelijk om dergelijk gedrag te bestrijden door een boete op te leggen.