Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW)

Missies/competenties

In het kader van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers moet elke werkgever een  Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk oprichten die zich bezighoudt met aspecten inzake de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemers op hun plaats van tewerkstelling.

In het kader hiervan staat de IDPBW ook in voor de voorbereiding en de opvolging van de werven voor verwijdering van asbest en de interventies tegen ongedierte in de gemeentegebouwen.

Telefoon
02/240 33 54