Premies voor burgerinitiatieven rond duurzame ontwikkeling (Burger/Vereniging/Bedrijf)

U wil een project rond duurzame ontwikkeling opstarten, maar u beschikt niet over de nodige middelen? Een boekenbox, collectief composteren …? Aarzel dan niet langer! De gemeente Schaarbeek ondersteunt burgerinitiatieven om een project rond duurzame ontwikkeling op te starten. Het bedrag van deze premies kan oplopen tot 3 000 euro.  

Welke projecten?
De financiële ondersteuning wil het opstarten van nieuwe duurzame burgerinitiatieven in de gemeente bevorderen. Deze initiatieven moeten collectief zijn, moeten bestemd zijn voor de inwoners van Schaarbeek en moeten ook na de periode van ondersteuning blijven bestaan. Alle details staan vermeld in het reglement.  

Wie kan een project indienen?
De oproep voor projecten is bedoeld voor groepen van inwoners of vereniging(en) van Schaarbeek.  

Hoe een project voorstellen? 
Vul uw online aanvraag in door op de knop 'Start het proces' te klikken. Voorstellen worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Als u geen toegang hebt tot een computer, kunt u uw aanvraag voltooien met de dienst Milieuraadgeving, ter plaatse en op afspraak.  

Wanneer een project indienen? 
De voorstellen mogen altijd worden ingediend. De steun zal worden toegekend binnen de mogelijkheden: er is jaarlijks een totaalbedrag van 15 000 euro beschikbaar, met maximaal 3 000 euro per project. 90% van het toegekende bedrag wordt betaald bij aanvang van het project. De resterende 10% wordt betaald na indiening van een evaluatieverslag. Alle details staan vermeld in het reglement.  

Betrokken dienst(en)